Jak pracujemy

ETAPY PRAC PROJEKTOWYCH

KONCEPCJA

Jest pierwszym i kluczowym etapem projektowania. Przygotowanie koncepcji wymaga ścisłej współpracy z klientem. Prace nad koncepcją trwają aż do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania. Koncepcja jest materiałem wyjściowym dla opracowania projektu budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANY

Jest dokumentem wielobranżowym służącym uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zawiera podstawowe rozwiązania funkcjonalne, techniczne oraz uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa budowlanego. W imieniu inwestora zajmujemy się wszelkimi uzgodnieniami formalnymi.

PROJEKT WYKONAWCZY

Jest dokumentem technicznym służącym doprecyzowaniu wszystkich niezbędnych technicznych szczegółów takich jak: materiały budowlane, detale rozwiązań technicznych itp. Jest podstawą do wykonania kosztorysu, przygotowania harmonogramu oraz prowadzenia prac budowlanych.

NADZÓR

Na życzenie klienta pełnimy nadzór autorski nad budową, współpracujemy z kierownikiem budowy na etapie realizacji oraz na etapie przygotowania dokumentacji powykonawczej. Wyjaśniamy wszelkie niejasności lub proponujemy rozwiązania zamienne.