Budynki mieszkalne wielorodzinne

 

 

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Pracę nad projektem rozpoczynamy od analizy oczekiwań klienta i analizy chłonności działki. Analizujemy zapisy planu miejscowego lub decyzji WZiZT. Każda inwestycja wymaga indywidualnego podejścia. Prace rozpoczynamy w ścisłej współpracy z inwestorem.

Projekt koncepcyjny jest pierwszym i kluczowym etapem projektowania. Koncepcja zawiera rozwiązania przestrzenne dotyczące układu funkcjonalnego i przestrzennego. Projekt na tym etapie zawiera podstawowe rzuty z układem funkcjonalnym, przekroje, elewacje oraz wizualizacje projektowanego obiektu. Obliczana są powierzchnie użytkowe mieszkań i powierzchnie usługowe (jeżeli występują). Analizujemy nasłonecznienie i przysłaniane budynku projektowanego i oddziaływanie na budynki sąsiednie.

Prace nad projektem koncepcyjnym trwają aż do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania.

Koncepcja nie zawiera informacji technicznych, jest materiałem wyjściowym dla opracowania projektu budowlanego.

Projekt budowlany jest kolejnym etapem prac projektowych. Projekt budowlany służy pokazaniu podstawowych rozwiązań technicznych i materiałowych, zawiera wszystkie potrzebne projekty branżowe oraz wymagane uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i służy do uzyskania pozwolenia na budowę.

W imieniu inwestora zajmujemy się wszelkimi uzgodnieniami formalnymi.

Projekt wykonawczy jest dokumentem technicznym służącym doprecyzowaniu wszystkich niezbędnych technicznych szczegółów takich jak: materiały budowlane wykończeniowe, detale rozwiązań technicznych, w razie potrzeby projekty aranżacji wnętrz itp. Projekt wykonawczy jest podstawą do wykonania kosztorysu, przygotowania harmonogramu oraz prowadzenia prac budowlanych.

Nadzór autorski: na życzenie klienta pełnimy nadzór autorski nad budową, współpracujemy z kierownikiem budowy na etapie realizacji. Wyjaśniamy wszelkie niejasności lub proponujemy rozwiązania zamienne.

Po zakończeniu budowy wykonujemy projekt wyodrębnienia samodzielnych lokali. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali jest podstawą do ich sprzedaży.

 

.