Domy jednorodzinne

 

Projekty domów jednorodzinnych

Pracę nad projektem rozpoczynamy od analizy oczekiwań klienta oraz posiadanej dokumentacji.

Potrzebne będą następujące dokumenty przedprojektowe:

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja WZiZT

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów

– warunki techniczne od dostawców mediów oraz od zarządcy drogi

– mapa do celów projektowych przygotowana przez uprawnionego geodetę

– badania gruntu przygotowane przez geologa

W razie potrzeby pomagamy w przygotowaniu koniecznych dokumentów.

 

Następnie przystępujemy do przygotowania koncepcji. W sytuacji, gdy tematem jest adaptacja projektu gotowego – sprawdzamy czy wybrany projekt pasuje do zapisów planu miejscowego lub zapisów decyzji WZiZT oraz do kształtu działki i uwarunkowań terenu.

Projekt koncepcyjny jest pierwszym i kluczowym etapem projektowania. Przygotowanie koncepcji wymaga ścisłej współpracy z klientem.

Koncepcja zawiera rozwiązania przestrzenne dotyczące układu funkcjonalnego i przestrzennego. Projekt na tym etapie zawiera podstawowe rzuty z układem funkcjonalnym, przekroje, elewacje oraz wizualizacje projektowanego obiektu.

Na tym etapie doprecyzowane są rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne z inwestorem.

Prace nad projektem koncepcyjnym trwają aż do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania.

Koncepcja nie zawiera informacji technicznych, jest materiałem wyjściowym dla opracowania projektu budowlanego.

 

Następnym etapem jest przygotowanie projektu budowlanego. Projekt budowlany służy pokazaniu podstawowych rozwiązań technicznych i materiałowych, zawiera wszystkie potrzebne projekty branżowe oraz wymagane uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i służy do uzyskania pozwolenia na budowę.

W imieniu inwestora zajmujemy się wszelkimi uzgodnieniami formalnymi.

 

Projekt wykonawczy jest dokumentem technicznym służącym doprecyzowaniu wszystkich niezbędnych technicznych szczegółów takich jak: materiały budowlane, detale rozwiązań technicznych, projekt aranżacji wnętrz itp. PW jest podstawą do wykonania kosztorysu, przygotowania harmonogramu oraz prowadzenia prac budowlanych.

 

Na życzenie klienta pełnimy nadzór autorski nad budową, współpracujemy z kierownikiem budowy. Wyjaśniamy wszelkie niejasności lub proponujemy rozwiązania zamienne.