Budynki usługowe

 

Budynki użyteczności publicznej, biurowej, handlowej, usługowej

Pracę nad projektem rozpoczynamy od analizy oczekiwań klienta oraz analizy zapisów planu miejscowego lub decyzji WZiZT. Każda inwestycja wymaga indywidualnego podejścia. Prace rozpoczynamy w ścisłej współpracy z inwestorem.

Projekt koncepcyjny jest pierwszym i kluczowym etapem projektowania. Koncepcja zawiera rozwiązania przestrzenne dotyczące układu funkcjonalnego i przestrzennego. Projekt na tym etapie zawiera podstawowe rzuty z układem funkcjonalnym, przekroje, elewacje oraz wizualizacje projektowanego obiektu.

W projekcie koncepcyjnym doprecyzowane są rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne z inwestorem. W razie potrzeby przygotowujemy stosowne projekty technologiczne.

Prace nad projektem koncepcyjnym trwają aż do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania.

Koncepcja nie zawiera informacji technicznych, jest materiałem wyjściowym dla opracowania projektu budowlanego.

Projekt budowlany jest kolejnym etapem prac projektowych. Projekt budowlany służy pokazaniu podstawowych rozwiązań technicznych i materiałowych, zawiera wszystkie potrzebne projekty branżowe oraz wymagane uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i służy do uzyskania pozwolenia na budowę.

W imieniu inwestora zajmujemy się wszelkimi uzgodnieniami formalnymi.

Projekt wykonawczy jest dokumentem technicznym służącym doprecyzowaniu wszystkich niezbędnych technicznych szczegółów takich jak: materiały budowlane, detale rozwiązań technicznych, projekt aranżacji wnętrz itp. Projekt wykonawczy jest podstawą do wykonania kosztorysu, przygotowania harmonogramu oraz prowadzenia prac budowlanych.

Nadzór autorski: na życzenie klienta pełnimy nadzór autorski nad budową, współpracujemy z kierownikiem budowy na etapie realizacji oraz na etapie przygotowania dokumentacji powykonawczej. Wyjaśniamy wszelkie niejasności lub proponujemy rozwiązania zamienne.

 

.